Uitgeverij Gopher geeft boeken uit van schrijvers die niet door de klassieke bestaande uitgeverijen worden gepubliceerd. Momenteel werkt Gopher aan een dichtbundel met als thema: Tijd. Na overmaking van 20 euro kun je maximaal twee gedichten inzenden en wellicht kom je daardoor in een top-3 die speciaal in die bundel wordt vermeld. De deadline is op maandag 1 maart a.s. en Taalbureau Van den Berg zendt iets in. Voor meer info, zie: Uitgeverij Gopher