Voor het tweede achtereenvolgende jaar zal ik op school het keuzevak Creatief schrijven voor jongeren gaan verzorgen. Vorig jaar konden leerlingen uit leerjaar 3 (havo/vwo) zich hiervoor aanmelden, dit jaar geef ik het aan leerlingen uit leerjaar 4. Vorig jaar had ik negen deelnemers en nu zijn het er twintig. Creative writing is in Angelsaksische landen al jaar en dag een serieus onderdeel binnen het moedertaalonderwijs, maar in Nederland niet. Jammer vind ik. Gelukkig kunnen we het wel als keuzevak inzetten.

Argumenten voor het inzetten van creatief schrijven vindt u terug in dit, volgens mij treffende, artikel van twee docenten Nederlands: Didactief | Creatief schrijven moet in het schoolvak Nederlands (didactiefonline.nl)