Kunstroute 2012: community art op de brug over de Oude Rijn.