Welkom op het blog van m’n eenmanszaakje: Taalbureau Van den Berg. Mijn naam is Sabine van den Berg (49 jaar) en ik woon in Amsterdam. Na twintig jaar als freelancer voor kunstredacties te hebben gewerkt, Italiaanse letterkunde gestudeerd te hebben en allerlei lerarenopleidingen te hebben gevolgd, doceer ik nu als eerstegrader Nederlands in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Na schooltijd werk ik als beëdigd vertaler En-Ne. Met mijn Stichting Poesia gaf ik ook een literair tijdschrift uit voor amateurschrijvers en -dichters. Na dertien edities is dat opgeheven zodat er meer tijd over is om naast het lesgeven en vertalen, weer vaker zelf te gaan schrijven en dichten. Ik ben een echte taalliefhebber en ga mijn hele leven al graag met letters aan de slag. In mijn blog lees je hier meer over.