In 2019 behaalde ik de vertaaltoets Engels-Nederlands van KTV Nijkerk (en daarna legde ik de belofte af bij de Rechtbank Amsterdam). I am a sworn translator (English into Dutch) and always open to possibilities to work as a sworn translator. Please send me an e-mail for further information!

‘Vertaaltoetsen (HBO-niveau)

De vertaaltoets toetst alle eindcompetenties van een hbo-opleiding vertalen: de vertaalcompetentie en, als afgeleide c.q. onderdeel daarvan, een linguïstische en tekstuele competentie en een culturele competentie.

De vertaaltoets wordt per vertaalrichting afgenomen, wat inhoudt dat kandidaten – indien zij de toets met goed gevolg afleggen – in één vertaalrichting beëdigd worden. Wilt u voor twee vertaalrichtingen beëdigd worden dan kunt u (desgewenst op één dag) beide toetsen afleggen. Een vertaaltoets bestaat uit een brontekst van ongeveer 300 woorden, die vertaald dient te worden in de doeltaal. Kandidaten dienen bij het maken van de vertaling aan te tonen dat zij het vermogen en de kennis bezitten om de brontekst te begrijpen, de boodschap te deverbaliseren en deze correct, zonder verlies van informatie, te herformuleren in de doeltaal.

Vertalers die slagen voor een vertaaltoets voldoen in één keer aan alle voorwaarden en kunnen direct (per vertaalrichting) ingeschreven worden in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers.’

Voor meer info over bovenstaand vertaalexamen, zie: KTV Toetsing (ktv-toetsing.nl)