M’n winnende tekst naar aanleiding van een schrijfwedstrijd over ‘Isolement en creativiteit’ verschijnt in de volgende editie van DNG. Dit is het kwartaalmagazine van het Vermeylenfonds, dat midden september 2021 verschijnt (in een oplage van 2000 exemplaren). 

Het Vermeylenfonds is een Vlaamse sociaal-culturele vereniging van vrijzinnig-humanisten die in 1945 werd opgericht ter nagedachtenis van letterkundige August Vermeylen (1872-1945). Het Vermeylenfonds zet de kracht van taal, geletterdheid en culturele expressie in om de inclusieve samenleving te versterken.

“Een volledige cultuur wordt niet uit den grond gestampt: zij groeit. Groeit van binnen naar buiten. In trouwe samenwerking kan een elk er het zijne toe bijdragen; door zelftucht, en wil om gróót te zijn; een ‘mens’!” 

August Vermeylen – De Taak, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Januari 1945

Meer informatie: Homepage | Vermeylenfonds